Oficjalna strona Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie

 

       Parafia prawosławna w Górowie Iławieckim została założona w 1947 roku[1]. Organizatorem jej był ks. hieromnich Serafin (Samojlik)[2], o którym dziekan Dekanatu Olsztyńskiego – ks. Aleksy Uszakow napisał następującą opinię: „P.o. proboszcz parafii Górowo Iławieckie – Sępopol hieromnich Serafim Samojlik, chociaż nie posiada wykształcenia lecz jest bardzo dobrym pracownikiem na parafii. Dba o świątynię, regularnie odprawia nabożeństwa, wypełnia o czasie wszelkie zarządzenia władz duchownych, taktycznie zachowuje się poza służbą i cieszy się zaufaniem u swych parafian”[3].Pierwsze nabożeństwo w zaadoptowanej przez prawosławnych kaplicy po ewangelickiej, która po remoncie stała się świątynią parafialną, miało miejsce w dzień święta Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, tj. 28 sierpnia 1948 roku.[4]Początkowo wiernych było wielu, jednakże w wyniku powrotu prawosławnych na ojcowiznę, ich liczba znacznie się zmniejszyła.              Wierni i kolejni proboszczowie od samego początku dbali o swoją świątynię. Postarano się o naczynia święte, szaty liturgiczne, ikony i inne przedmioty sakralne niezbędne do odprawiania nabożeństw. Ówczesny Ordynariusz Diecezji Białostocko – Gdańskiej Arcybiskup Sawa, tak wspomina  swoją wizytację w Górowie 27 sierpnia 1989 roku: „Dnia 27 sierpnia 1989 roku w świątyni w Górowie Iławieckim odprawiłem św. Liturgię z okazji święta parafialnego <<Uspienija Preswiatoj Bogorodicy>>. Miejscowy chór śpiewał bardzo modlitewnie. Było obecnych około 150 – 200 osób. W koncelebrze wzięło udział 3 duchownych i 1 protodiakon. Obecnym na św. Liturgii towarzyszył modlitewny nastrój. Rad jestem z przyjazdu do Górowa i ze spotkania z wiernymi. Hospodi błahosłowi ludi Twoja”[5].                                     W nocy z 10 na 11 kwietnia 1991 roku zostało dokonane włamanie do miejscowej świątyni parafialnej. Po wyłamaniu drzwi wejściowych, złodzieje skradli 16 ikon, z których większość była pisana na płótnie i drewnie. Rok później, tj. 16 kwietnia 1992 stwierdzono ponowne włamanie do cerkwi w Górowie Iławieckim. Tym razem skradziono 9 ikon i jak poprzednio nie zostały one po dzień dzisiejszy odnalezione. Wiadomość o utracie bezcennych ikon, wywołała u prawosławnych ogromny żal i smutek, zaś „świadomość, że trafiły one w niepowołane ręce osób, dla których liczą się wyłącznie pieniądze, a nie wiara innych ludzi jest gorzką samą w sobie” [6]. Obecnie opiekę duszpasterską w Górowie Iławieckim sprawuje ks. Rafael Szczerbacz, który na nabożeństwa dojeżdża z Lidzbarka Warmińskiego. Na terenie parafii w Zakładzie Karnym w Kamiński funkcjonuje również kaplica pw. św. Barbary.

Wykaz księży proboszczów:

  • 1966 - 1969 – ks. Grzegorz Ostaszewski
  • 1969 - 1974 – ks. Andrzej Bierezowiec
  • 1974 - 1980 – ks. Jan Troc
  • 1980 - 1983 – ks. Bazyli Ignaciuk
  • 1983 - 1987 – ks. Jan Gacuta
  • 1987 - 1988 – ks. Eugeniusz Suszcz
  • 1988 - 2002 – ks. Mirosław Ostapkowicz
  • 2010 - 2017 - ks. Jarosław Jaszczuk
  • 2017 - 2023 - ks. Rafael Szczerbacz
  • 2023 - (...)    - p.o. ks. Jarosław Jaszczuk

 

 


[1] A. Mironowicz, Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, Białystok 1998, s. 95.

[2] Ks. hieromnich Serafim Samojlik – ur. 20.10.1907 r. w powiecie sokolskim. W 1920 r. ukończył dwuklasową szkołę (5 oddziałów) w Korcu na Wołyniu. W 1929 r. wstąpił do monasteru w Jabłecznej. Śluby zakonne złożył 12.06.1931 r., święcenia diakońskie (25.06.1931 r.) i kapłańskie (9.08.1934 r.) przyjął z rąk metropolity Dionizego. W 1935 r. został mianowany proboszczem parafii w Lipinach (pow. Białystok). W 1937 r. na własną prośbę przeniesiony do diecezji grodzieńskiej. W 1946 r. pełnił funkcję proboszcza parafii Topilce (pow. Białystok). Od 9.08.1948 r. dekretem (Nr1103) abp. Tymoteusza pełnił obowiązki proboszcza w parafii w Górowie Iławieckim.

[3] Kwestionariusz osobowy ks. hieromnicha Serafina Samojlika, Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej

[4] Kronika parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Górowie Iławieckim, Archiwum p. Krystyny Jakrzewicz, Lidzbark Warmiński 1947, s. 1.

[5] Tamże, s. 17.

[6] Kronika parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Górowie Iławieckim, s. 18.