Oficjalna strona Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie

Początki parafii prawosławnej w Orłowie wiążą się z 3 września 1965 roku, datą kiedy po raz pierwszy w tej miejscowości odbyła się uroczysta Święta Liturgia, na której miało miejsce poświęcenie kaplicy poewangelickiej pochodzącej z połowy XIX wieku. Założycielem wspólnoty wiernych Kościoła prawosławnego był ks. Jerzy Senejko, duchowny który całym sercem związał się z ludnością prawosławną na Warmii i Mazurach. Na nabożeństwo przybyło bardzo dużo wiernych z okolicy, jak również odległych miejscowości, gdyż były to doniosłe chwile dla tutejszej ludności dotkniętej skutkami akcji „Wisła”. W okresie tworzenia się parafii, w Orłowie i okolicach mieszkało około 50 rodzin wyznania prawosławnego.

Od początku swojego istnienia, parafia borykała się z wieloma przeszkodami i przykrościami ze strony Kościoła rzymsko – katolickiego i jego miejscowych wyznawców. Podobnie jak w Kruklankach wszyscy byli bardzo wrogo nastawieni to tych, którzy przyczynili się do założenia parafii prawosławnej w Orłowie. W tym samym czasie o obiekt sakralny, w którym wcześniej modlili się ewangelicy, starał się również Kościół rzymsko – katolicki, lecz władze przyznały go wyznawcom prawosławia, co wywołało jeszcze większą nienawiść do przybyłych tu w 1947 roku ludzi. W tym czasie, najczęściej podczas nabożeństw, zaczęto wybijać okna – zdobione cennymi witrażami, lecz najbardziej szokującym wydarzeniem było zabicie gwoździami drzwi wejściowych do świątyni, co uniemożliwiło proboszczowi i wiernym wejścia do niej na Świętą Liturgię.

Mimo takich trudności i dyskryminacji ze strony rzymskich – katolików, ojciec Jerzy się nie poddawał. Dzięki dostępnym środkom finansowym i pomocy osób prywatnych, kaplicę przystosowano do potrzeb prawosławnych, co nie było łatwe z tego względu, iż wierni nie należeli do ludzi majętnych. Stan finansowy parafii nie przeszkodził jednak w jej rozwijaniu się, gdyż większość prac związanych z remontem wykonano we własnym zakresie. Z biegiem czasu konflikty międzywyznaniowe w Orłowie częściowo się ustabilizowały. Miejscowi rzymscy – katolicy przyzwyczaili się do swoich prawosławnych sąsiadów i potrafili ich zaakceptować, co wpłynęło korzystnie na dalszy rozwój wspólnoty prawosławnej.

Sytuacja parafii w Orłowie, radykalnie się zmieniła w latach przemian gospodarczych w kraju, kiedy masowo likwidowano państwowe gospodarstwa rolne, w których pracowali również wyznawcy prawosławia. Wielu z nich wyjechało do innych miast w poszukiwaniu pracy, a co za tym idzie ilość parafian znacznie się zmniejszyła. Obecnie w Orłowie jest niewielu prawosławnych, a większość z nich stanowią emeryci. Nabożeństwa odprawiane są co 2 tygodnie w języku cerkiewno – słowiańskim z wymową ukraińską.